Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ecologie

Binnen de vakdiscipline ecologie houden we ons onder andere bezig met visie- & planvorming, inventarisatie, monitoring, natuurwetgeving en effectstudies binnen het vakgebied. Complexe vraagstukken vertalen we door naar begrijpelijke taal en originele oplossingen. We hebben een actieve rol bij het ontwikkelen, opstellen en begeleiden van ecologische plannen en adviezen.

Als ecoloog bij Eelerwoude werk je veel in het buitengebied, maar zoek je ook de natuurinclusieve verbinding op met het stedelijke gebied. Je werkt aan soortenmanagementplannen (SMP’s), ontwikkelt plannen voor meer biodiversiteit & bermbeheer en je maakt natuurkansenkaarten. Je omarmt hierbij de methodiek van systeemdenken. Dat doe je vanuit het perspectief van ecologie en vanuit bredere ontwikkelthema’s als klimaatadaptatie, de gezonde leefomgeving of energietransitie. Dat doe je samen met ecologen of met collega’s van andere vakdisciplines.

Onze ecologen zijn junioren en senioren met verschillende specialismen. Samen werken we aan zware juridische vraagstukken en geven ook praktische adviezen. De protocollen waarmee we werken, zijn voor ons geen wet of beperking voor ons werk, maar meer een richtlijn waarbij we de kans krijgen om onze eigen keuzes te maken. Eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid pakken, dat zie je ook terug in je opdrachten of de vraagstukken waaraan je werkt. Zelfstandig of als onderdeel van een integraal projectteam. Hierdoor zijn de opdrachten qua soort en omvang niet gelijk en bepaal je zelf hoeveel variatie je prettig vindt in je werk.

We bezoeken regelmatig locaties waar we bijzondere soorten kunnen zien. Vanuit onze passie voor het vak zijn we in onze vrije tijd ook veel met ecologie bezig. We wisselen nieuwtjes uit over het vak, inspireren elkaar met interessante artikelen of delen foto’s van speciale soorten met elkaar.

“Als Ecologen hebben we een goed beeld van de dynamiek en natuurlijke waarde die ons vakgebied met ons meebrengt. Met onze adviezen en oplossingen acteren we op het hoogste niveau bij ecologische vraagstukken door heel ons land.”
Als Ecologen hebben we een goed beeld van de dynamiek en natuurlijke waarde die ons vakgebied met ons meebrengt. Met onze adviezen en oplossingen acteren we op het hoogste niveau bij ecologische vraagstukken door heel ons land.

Welkom bij Eelerwoude

Ontdekken of werken bij Eelerwoude aansluit bij jouw persoonlijke (groei)ambities? Check alle carrièrekansen via onderstaande button. Of pak de regie over je eigen carrière, ga naar ‘Open sollicitatie’ en verras ons met jouw sollicitatie.