Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Eelerwoude

WERKEN AAN 100% NATUURINCLUSIEF

Ons gedeeld doel

Om verder te groeien, werken we aan een gedeeld doel. Dit geeft houvast en vormt een kapstok voor de keuzes die we in de praktijk maken als bedrijf, werkgever of ondernemende professionals binnen Eelerwoude.

Op weg naar 100% natuurinclusief, heeft Eelerwoude het ideaal om een gezonde toekomst te creëren voor onze omgeving, ons bedrijf en onze mensen. Als vakkundig, betrokken en vernieuwende regisseur met een groen hart dagen we klanten en medewerkers uit om natuurinclusief te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Zo maken we samen impact.

100% natuurinclusief

Bij Eelerwoude geloven we dat een leefomgeving nooit af is. Er valt altijd meer waarde te creëren. Natuurinclusiviteit is de groene draad in alles wat we als bedrijf, werkgever of professional doen. Nu en met het oog op de toekomst. Ontdek zelf hoe jij kan bijdragen.

Gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur op een slimme manier met elkaar combineren in onze leefomgeving. Dit leidt tot klimaatbewust werken, positief bijdragen aan de transitie naar duurzame energie, verhoging van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Thema’s waaraan wij werken

Nu natuurlijke waarde toevoegen aan de leefomgeving en daarmee een positieve footprint nalaten voor volgende generaties en voor de toekomst van Nederland. Dit zijn de thema’s waaraan wij werken:

Klimaat bewust werken

Ons klimaat verandert. Het effect hiervan is enorm. Voor onze leefomgeving en voor ons werkgebied. Globaal en nationaal. Regionaal en lokaal. Wij zijn de eerste generatie die zich zó bewust is van klimaatveranderingen en we zijn misschien wel de laatste generatie die er iets aan kan doen.

Daarin nemen we bij Eelerwoude graag het voortouw. Samen met de juiste professionals serieus werk maken van klimaatbewust werken.

Klimaatadaptief ontwikkelen, inrichten en beheren staat bij ons hoog op de agenda. Wij zien klimaatadaptie als een must op elke langetermijnplanning op onze weg naar 100% natuurinclusief. En dat begint bij het duurzaam gebruiken van de bodem. Vanuit hier maken we de leefomgeving toekomstbestendig door deze zo in te richten dat zij beter bestand is tegen extreme regenval, storm en periodes van droogte of hitte.

Er zijn veel meer opties om klimaatbewust te werken. Daar willen we samen met jou als professional mee aan de slag. Wil jij werk maken van klimaatadaptatie, dan gaan we graag eens met je in gesprek.

De transitie naar duurzame energie

Duurzame energie heeft de toekomst. Dat vraagt om een transitie die effect op de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze leefomgeving. Het vraagt bovendien om een verandering van mindset en gedrag.

De vraag die we in onze projecten centraal zetten; welke slimme oplossingen kunnen we bedenken om energie te besparen en CO2-uitstoot te reduceren? Hoe kunnen wij een positieve footprint achterlaten voor volgende generaties en natuurlijke waarde toevoegen aan onze leefomgeving? Daar willen wij onze klanten (en uiteindelijk onze samenleving) mee helpen. Natuurinclusief ontwikkelen en inrichten van windmolenparken en zonnevelden. Energiezuinig beheren van landgoederen, monumenten of kastelen en bij het verduurzamen van hun exploitatie. Zo geven we gebouwen met een boeiend verleden een toekomst met een groen karakter.

Krijg jij energie van dit thema en wil jij met ons integrale team actief aan de slag met energietransitie? Dan wordt het tijd om eens persoonlijk kennis te maken.

Verhogen van de biodiversiteit

Biologische diversiteit is het fundament voor het welzijn van mensen, dieren, milieu en onze maatschappij. Maar het is niet goed gesteld met de biodiversiteit binnen ons ecosysteem. Het aantal dier- en plantensoorten neemt steeds verder af. Dat is een aanslag op de kringloop van het leven. Daarom is dit één van de ontwikkelthema’s van Eelerwoude. Als bedrijf willen wij actief een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Qua inhoud, ontwikkeling en toepassing in de praktijk.

Het verhogen van de biodiversiteit is dan ook een pijler in elk vraagstuk dat we aangaan. Soms een vraagstuk op zich, soms een stukje waarde die wij extra willen toevoegen. Maar dat kan alleen met professionals aan boord die gemotiveerd zijn biodiversiteit als thema (verder) op de kaart te zetten in hun werkwijze. Sluit dit aan bij jouw ambitie? Dan plannen we graag eens een kennismaking in.

Streven naar een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving creëren is een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuur betrekken in de omgeving draagt, op verschillende manieren, bij aan de gezondheid van de mens. Van jong, tot oud. Naarmate onze wereld verandert, hebben mensen minder toegang tot natuur. Aan ons de taak om in beeld te brengen waar natuur ontbreekt en hier natuurlijke waarde (of groen) toe te voegen.

Met onze kennis en kunde van de natuurinclusieve leefomgeving zetten we een beweging in gang om de gezondheid van mensen te verbeteren. Denk aan het verminderen van stress, het stimuleren van beweging en het aanzetten tot sociaal contact.

Bij Eelerwoude kun je werk maken van een gezonde leefomgeving. Geef de natuur een prominente plek bij uiteenlopende ontwikkel-, inrichtings- of beheervraagstukken. Voeg gezonde ontwerpprincipes toe en daag opdrachtgevers uit om natuurwaarde toe te voegen aan plekken waar je het niet (direct) verwacht.

Jouw verfrissende ideeën, slimme oplossingen of visie op de gezonde leefomgeving van de toekomst zijn welkom.

Eens persoonlijk kennismaken?