Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Eelerwoude

WERKEN AAN 100% NATUURINCLUSIEF

Ons gedeeld doel

Om verder te groeien, werken we allemaal aan een gedeeld doel. Dit geeft houvast en vormt een kapstok voor de keuzes die we in de praktijk maken als bedrijf, werkgever of ondernemende professionals binnen Eelerwoude.

Ons gedeeld doel samengevat

Op weg naar 100% natuurinclusief, heeft Eelerwoude het ideaal om een gezonde toekomst te creëren voor onze omgeving, ons bedrijf en onze mensen. Als vakkundig, betrokken en vernieuwende regisseur met een groen hart dagen we klanten en medewerkers uit om natuurinclusief te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Zo maken we samen impact.

Natuurinclusief & impact

Bij Eelerwoude geloven we dat een leefomgeving nooit af is. Er valt altijd meer waarde te creëren. Natuurinclusief zijn en impact maken vormen een groene draad door alles wat we als bedrijf, werkgever of professional doen. Nu en met het oog op de toekomst. Hoe jij natuurinclusief en impact voor jou persoonlijk als een groene draad door je werk kunt laten lopen, mag je bij ons zelf ontdekken. Wij zien het als volgt:

Natuurinclusief volgens Eelerwoude

Gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur op een slimme manier met elkaar combineren in onze leefomgeving. Dit leidt tot klimaatbewust werken, positief bijdragen aan de transitie naar duurzame energie, verhoging van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Impact volgens Eelerwoude

Nú natuurlijke waarde toevoegen aan de leefomgeving en daarmee een positieve footprint nalaten voor volgende generaties en voor de toekomst van Nederland. Dat is impact volgens Eelerwoude.

Ontwikkelthema’s waar jij aan kan werken

  • Klimaatbewust werken 
  • De transitie naar duurzame energie
  • Verhogen van de biodiversiteit 
  • Streven naar een gezonde leefomgeving 

Klimaatbewust werken

Ons klimaat verandert. Het effect hiervan is enorm. Voor onze leefomgeving en voor ons werkgebied. Globaal en nationaal. Regionaal en lokaal. Wij zijn de eerste generatie die zich zó bewust is van klimaatveranderingen en we zijn misschien wel de laatste generatie die er wat aan kan doen. Daarin nemen we bij Eelerwoude graag het voortouw, maar we moeten wel samen aan de slag. Samen met de juiste professionals serieus werk maken van klimaatbewust werken. Klimaatadaptief ontwikkelen, inrichten en beheren staat bij ons hoog op de agenda. Wij zien klimaatadaptie als een must op iedere langetermijnplanning in onze koers richting 100% natuurinclusief. En dat begint bij het duurzaam gebruiken van de bodem. Vanuit hier maken we de leefomgeving toekomstbestendig door het zo in te richten dat het beter bestand is tegen extreme regenval, storm en periodes van droogte of hitte. Er zijn veel meer opties om klimaatbewust te werken. Welke opties of oplossingen? Daar gaan we samen met jou als professional graag mee aan de slag. Dus wil jij werk maken van klimaatadaptatie, dan gaan we graag eens met je in gesprek.

De transitie naar duurzame energie

Duurzame energie heeft de toekomst. Dat vraagt om een transitie en dat heeft effect op de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze leefomgeving. Het vraagt bovendien om een transitie qua mindset, gedrag en de oplossingen die wij als Eelerwoude aandragen. Energietransitie gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie, maar juist ook over het verbruik ervan.

De vraag die wij in onze projecten centraal zetten; welke slimme oplossingen kunnen we bedenken om energie te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren? Hoe kunnen wij een positieve footprint achter laten voor volgende generaties en natuurlijke waarde toevoegen aan onze leefomgeving? Daar willen wij onze klanten (en uiteindelijk onze samenleving) mee helpen. We helpen met het natuurinclusief ontwikkelen & inrichten van windmolenparken en zonnevelden. Maar helpen ook bij het energiezuinig beheren van landgoederen, monumenten of kastelen en bij het verduurzamen van hun exploitatie. Zo geven we gebouwen met een boeiend verleden een toekomst met een groen karakter.

Krijg jij energie van dit thema en wil jij met ons integrale team actief aan de slag met energietransitie? Vakinhoudelijk bouwen aan de toekomst van duurzame energie? Dan wordt het tijd om eens persoonlijk kennis te maken.

Verhogen van de biodiversiteit

Biologische diversiteit is het fundament voor het welzijn van mensen, dieren, milieu en onze maatschappij. Maar het is niet goed gesteld met de biodiversiteit binnen ons ecosysteem. Het aantal dier- en plantensoorten neemt steeds verder af. Dat is een aanslag op de kringloop van het leven en werkt plagen in de hand. Daarom is dit één van de ontwikkelthema’s van Eelerwoude. Als bedrijf willen wij actief een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Qua inhoud, ontwikkeling en toepassing in de praktijk.

Het verhogen van de biodiversiteit is dan ook een pijler in elk vraagstuk dat we binnen Eelerwoude aangaan. Soms een vraagstuk op zich, soms een stukje waarde dat wij extra willen toevoegen. Maar dat kan alleen met professionals aan boord die intrinsiek gemotiveerd zijn biodiversiteit als thema (verder) op de kaart te zetten in hun werkwijze. Sluit dit aan bij jouw ambitie? Dan plannen we graag eens een kennismaking in.

Streven naar een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving creëren is een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuur betrekken in de omgeving draagt, op verschillende manieren, bij aan de gezondheid van de mens. Van kinderen tot ouderen. Naarmate onze wereld verandert, hebben mensen minder toegang tot natuur. Aan ons als professionals binnen Eelerwoude de taak om in beeld te brengen waar natuur ontbreekt en hier natuurlijke waarde (of groen) toe te voegen.

Hiermee zetten we een beweging in gang om met onze kennis & kunde van een natuurinclusieve leefomgeving de gezondheid van mensen te verbeteren. Denk aan het verminderen van stress, het stimuleren van beweging en het aanzetten tot sociaal contact. Binnen Eelerwoude willen we een inspiratiebron zijn voor professionals die werk willen maken van een gezonde leefomgeving en de natuur een prominente plek willen geven bij uiteenlopende ontwikkel-, inrichtings- of beheervraagstukken. We kennen de gezonde ontwerpprincipes en dagen opdrachtgevers uit om natuurwaarde toe te voegen aan plekken waar je het niet (direct) verwacht.

Wij laten ons ook graag uitdagen door jouw verfrissende ideeën, slimme oplossingen of visie op de gezonde leefomgeving van de toekomst. Natuur kan immers overal. Dus wil jij vanuit jouw kennis en kunde als professional werk maken van een gezonde leefomgeving? Dan komen we graag met je in contact.

Eens persoonlijk kennis maken?