Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Timo Worm

adviseur cultuurtechniek

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Na het afronden van de opleiding Civiele Techniek aan de HTS in Arnhem deed Timo de master Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit. Hij wilde zijn blik wat verbreden. En dat is zo gebleven: hij heeft een brede interesse met de techniek als basis. Na een loopbaan bij Witteveen+Bos kwam hij bij Eelerwoude terecht.

Volgens Timo kunnen we opgaves als droogte, wateroverlast, landbouwtransitie en biodiversiteit alleen bestrijden als partijen samenwerken en hun opgaves koppelen, oftewel met een integrale aanpak. Bij Eelerwoude wil hij een positieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Nederland en impact maken met zijn projecten.

Met eerdere projecten mocht hij dat al doen in o.a. bij de aanleg van een buitendijkse polder in Jakarta in Indonesië en bij de uiterwaardvergraving Meinerswijk in Arnhem. Voor de Vierlingsbeek in de gemeente Land van Cuijk ontwierp hij een vispassage waarbij biodiversiteit, educatie, energieopwekking en herstel cultuurhistorie mooi samen kwamen. En daar is hij trots op.

Als Timo niet aan het werk is, vind je hem in en om Giesbeek waar hij graag met zijn gezin wandelt, fietst of samen in de eetbare bostuin werkt.