Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

‘Op weg naar 100% natuurinclusief…’ Maar hoe dan? 

Die vraag kun je hebben als je bij Eelerwoude aan de slag gaat. Hoe pas ik het toe in mijn dagelijks werk? 

Duurzaamheidsambities 
Eigenlijk is het antwoord best simpel: dat doen we samen! Zoals bij een opdracht waarvan de opdrachtgever duurzaamheid een integraal onderdeel van alle projecten wil laten zijn. We kregen de vraag: Hoe kan er concreet invulling worden gegeven aan deze ambitie? 

Integrale aanpak 
Daarvoor gingen we met een groep adviseurs uit de vakgebieden ecologie, ruimtelijke ontwikkeling, landschapsarchitectuur en cultuurtechniek om tafel. We deden voorstellen voor duurzaamheidskansen. Deze werden aangescherpt vanuit de vier ontwikkelthema’s waaraan we werken: klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, verhogen van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.    

Persoonlijke ervaring 
Voor elke collega afzonderlijk was dit meteen een mooie kans om een invulling te geven aan ‘op weg naar….’ Zelf ervaren dat integraliteit de basis is voor duurzaamheid. Dat is waar het bij Eelerwoude om draait en onze werkwijze is daar dan ook altijd op gericht.  

Collega Timo Worm zegt: “Als ik terugkijk op de sessie dan blijft me het volgende bij: 

  • vanuit verschillende achtergronden kom je tot een breed palet aan kansen 
  • samen lukt het om de kansen beter aan te scherpen  
  • uiteraard komen standaardoplossingen naar boven 
  • een aantal kansen hadden we al, deels onbewust, meegenomen in het project 
  • met een aantal nieuwe kansen kan grote impact worden gemaakt; zelfs als het project al natuurontwikkeling tot doel heeft. 

Leuk om te ervaren dat we echt op weg zijn. We nemen maatregelen mee in de ontwerpkeuzes die we maken. Bewust en soms onbewust. En toch blijken er altijd nog kansen als je het project integraal bekijkt.”